Lưu ý: Sai mệnh giá mất thẻ. Vui lòng kiểm tra kỹ càng

« Nạp Thẻ »

« HeavenMine - MineCraft Server Việt Nam »

Sau 24h BQT sẽ kiểm tra và chuyển HMCoins cho bạn

  • 10.000 VNĐ = 100 HMCoins
  • 20.000 VNĐ = 200 HMCoins
  • 30.000 VNĐ = 300 HMCoins
  • 50.000 VNĐ = 505 HMCoins
  • 100.000 VNĐ = 1050 HMCoins
  • 200.000 VNĐ = 2100 HMCoins
  • 300.000 VNĐ = 3300 HMCoins
  • 500.000 VNĐ = 5500 HMCoins
  • 1.000.000 VNĐ = 11.500 HMCoins